V/v mời chào cung cấp báo giá thuê âm thanh, lắp đặt sân khấu, dù bạt sự kiện ( Đường kính 30m) phục vụ Kỉ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam