Tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa, ngăn chặn, xử lí hoạt động “tín dụng đen”

Thực hiện Công văn số 6231/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 08/11/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa, ngăn chặn, xử lí hoạt động “tín dụng đen”; Công văn số 6022/UBND-CATP ngày 02/11/2023 của UBND thành phố về việc thực hiện Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, trường học thực hiện như sau:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
2. Quán triệt cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh, học viên, sinh viên chấp hành nghiêm pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn; tuyên truyền, thông báo những phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật, hậu quả của “tín dụng đen” và các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vỡ hụi, họ, biêu, phường thời gian qua để mọi người nâng cao ý thức cảnh giác và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; nghiêm cấm tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, thành lập doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ… vi phạm pháp luật; xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm.
3. Cập nhật và tuyên truyền phương thức, thủ đoạn, hậu quả của hoạt động “tín dụng đen” lồng ghép trong các giờ sinh hoạt ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, trong môn học chính khóa (môn học Giáo dục công dân, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Giáo dục kinh tế và pháp luật …). Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng trường học an ninh, an toàn, không có hoạt động “tín dụng đen”; tổ chức cho cán bộ, giáo viên, người lao động, học sinh, học viên, sinh viên kí cam kết không tham gia các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, …
4. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 2954/KH-SGDĐT ngày 05/10/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện mục tiêu Chương trình “không có người nghiện ma túy không được kiểm soát trong cộng đồng”, “không có giết người để cướp của, băng nhóm tội phạm bảo kê, tín dụng đen và đòi nợ thuê”, “an ninh trật tự” trong ngành giáo dục thành phố giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 3167/KH-SGDĐT ngày 23/10/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Dự án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trong ngành giáo dục thành phố./.
xem Công văn số 3467/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 16.11.2023