Liên hệ

Quý vị liên hệ với chúng tôi!
Địa chỉ: 132 đường Đô Đốc Lân – phường Hòa Xuân – quận Cẩm Lệ – TP Đà Nẵng

VĂN PHÒNG TRƯỜNG
 • Điện thoại: 02363 721 888
 • Email: c3nvt.dng@gmail.com
 • HIỆU TRƯỞNG
 • Thầy giáo Đặng Hùng Thương
 • Điện thoại: 0905 188 863
 • Email: thuongdanghung@gmail.com
 • PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 • Thầy giáo Nguyễn Châu
 • Điện thoại: 0983 983 428
 • Email: ngchau79@gmail.com
 • PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 • Thầy giáo Phan Hữu Thịnh
 • Điện thoại: 0905 239 707
 • Email: huuthinh2212@gmail.com
 • CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
 • Cô giáo Nguyễn Thị Phương Lan
 • Điện thoại: 091 891 19 40
 • BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG
 • Cô giáo Nguyễn Thị Mai Liên
 • Điện thoại: 0783 391 437
 • Email: mailien111097@gmail.com
 • QUẢN TRỊ WEBSITE
 • Thầy giáo Huỳnh Ngọc Tiến
 • Điện thoại: 0906 442 337
 • Email: tienqndng@gmail.com