Giới thiệu

Trường THPT Nguyễn Văn Thoại là trường công lập, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, được thành lập theo Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Trường có trụ sở đặt tại số 132 đường Đô Đốc Lân, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
– Năm học 2020 – 2021 là năm học đầu tiên Trường đi vào hoạt động với chỉ tiêu tuyển sinh 07 lớp 10, 280 em học sinh.
– Năm học 2021 – 2022, chỉ tiêu tuyển sinh 08 lớp 10 với 320 em học sinh.
– Năm học 2022 – 2023, nhà trường tuyển sinh 403 em học sinh, tổ chức 09 lớp 10.
– Năm học 2023 – 2024, nhà trường tuyển sinh 401 em học sinh, tổ chức 09 lớp 10.

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

HIỆU TRƯỞNG

Thầy giáo
Đặng Hùng Thương

0905188863thuongdanghung@gmail.com

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thầy giáo
Nguyễn Châu

0983983428ngchau79@gmail.com

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thầy giáo
Phan Hữu Thịnh

0905239707huuthinh2212@gmail.com