Chi bộ

Sinh hoạt Kỉ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Trong không khí hân hoan cả nước chào mừng kỉ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024), sáng ngày 03/02/3024 Chi bộ Trường THPT Nguyễn Văn Thoại tổ chức sinh hoạt Kỉ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.


Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Đặng Hùng Thương – Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định công nhận Đảng viên chính thức cho 02 đồng chí Phạm Thị Thảo và Phạm Thị Thanh Thủy sau 01 năm phấn đấu trong công tác giảng dạy và xây dựng Đảng.

Thay mặt Chi bộ, đ/c Phan Hữu Thịnh – Phó Bí thư Chi bộ đã ôn lại lịch sử hào hùng 94 năm qua Đảng đã lãnh đạo các tổ chức xây dựng đất nước vững mạnh. Ngay khi vừa mới ra đời, với đường lối cách mạng cứu nước đúng đắn, Đảng ta đã quy tụ, đoàn kết chung quanh mình tất cả các giai cấp, các tầng lớp yêu nước, xây dựng nên lực lượng cách mạng to lớn và rộng khắp, đấu tranh chống thực dân Pháp và bọn phong kiến tay sai vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Suốt 94 năm lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn ý thức được vị trí, vai trò, trọng trách của mình trước vận mệnh dân tộc, tương lai của đất nước. Đảng luôn hòa cùng hơi thở và mạch sống của nhân dân, ý Đảng hợp lòng dân tạo nên sức mạnh dân tộc.
Trong quá trình lãnh đạo, chèo lái con thuyền cách mạng 94 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, bên cạnh thành tựu, Đảng ta cũng không tránh khỏi những khuyết điểm, song Đảng ta đã nhìn nhận, lắng nghe ý kiến phản hồi từ nhân dân, từ đó đề ra những biện pháp sửa chữa đúng đắn, kịp thời và công khai phê bình, nhận khuyết điểm trước nhân dân, quyết tâm sửa chữa và sửa chữa có kết quả. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ là minh chứng về quá trình từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng ta thực sự trong sạch là đạo đức, là văn minh như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã khẳng định.

Trong năm 2023, Chi bộ Trường THPT Nguyễn Văn Thoại đã lãnh đạo toàn diện các hoạt động của nhà trường và được Quận ủy Cẩm Lệ công nhận Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023; Nhà trường được Sở GDĐT công nhận Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2022 – 2023.
Mừng Đảng ta tròn 94 tuổi và Xuân Giáp Thìn, Chi bộ nhà trường đã chỉ đạo Đoàn trường tổ chức và tham gia các hoạt động: Ngày Hội văn hóa dân gian năm 2024; Ra quân dọn nghĩa trang liệt sĩ tại Hòa Cầm; thăm mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Trinh tại phường Hòa Xuân; trao quà Xuân yêu thương cho học sinh trong dịp tết. Các hoạt động đó nhằm giáo dục những truyền thống yêu nước, bản sắc văn hóa, biết gìn giữ và tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hoá của dân tộc.