Đoàn trường

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 – 2022 đã bầu ra BCH khóa mới gồm 15 đồng chí.

Bí thư Đoàn trường: ĐC Nguyễn Thị Mai Liên./.