Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về an toàn thực phẩm” năm 2023


Triển khai đến học sinh và giáo viên Công văn số 1340/BQLATTP-TTKNTPCS ngày 30/10/2023 của Ban Quản lí An toàn thực phẩm thành phố về việc phối hợp tuyên truyền Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về an toàn thực phẩm” năm 2023 biết và tham gia cuộc thi.

>> link đăng ký thi: https://tracnghiemattp.danangportal.gov.vn
Công văn số 1340/BQLATTP-TTKNTPCS