Kế hoạch Tổ chức Sinh hoạt kỉ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023) và Tuyên dương khen thưởng năm học 2022 – 2023