Hội thảo “Học sinh với lối sống xanh”

Ngày 28/10/2023-29/10/2023, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Bộ GD và ĐT phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Việt Nam cùng Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo “Học sinh với lối sống xanh” cho 64 học sinh thuộc 32 Sở GD-ĐT các tỉnh khu vực phía Nam. Chương trình được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và hành động của học sinh về phòng-chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường thông qua suy nghĩ xanh, hành vi xanh, thúc đẩy lối sống xanh. Mỗi học sinh sẽ là một tuyên truyền viên truyền cảm hứng đến mọi người. Đây là hoạt động mang tính giáo dục cao, tạo sự gắn kết của các học sinh từ nhiều tỉnh, thành, tăng kỹ năng sống, kỹ năng thuyết trình và phản biện, …

Tại Hội thảo này, Trường THPT Nguyễn Văn Thoại rất vinh dự khi có em Nguyễn Phước Tâm Nguyên học sinh lớp 12/1, em Phạm Thị Minh Giang học sinh lớp 11/4 và cô giáo Trần Thị Hảo (giáo viên môn Sinh học) được Sở GD và ĐT thành phố Đà Nẵng cử tham gia Hội thảo.
Một số hình ảnh: