Thông tin Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024

THÔNG TIN KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024

1. KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ, TỔ CHỨC

Thời gian thực hiện Nội dung công tác Ghi chú
Từ ngày 24/4 đến hết ngày 26/4/2024 – Lập và giao tài khoản cho thí sinh là học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 (gọi tắt là thí sinh đang học lớp 12). Trường chuyển giao thông qua GVCN
Từ ngày 24/4 đến hết ngày 28/4/2024 -Tổ chức cho thí sinh là học sinh đang học lớp 12 thử đăng ký dự thi (ĐKDT) trực tuyến trên Hệ thống QLT thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn. HS12 thực hiện tại web thisinh
Từ ngày 02/5 đến 17 giờ ngày 10/5/2024 -Tổ chức cho thí sinh đang học lớp 12 chính thức ĐKDT trực tuyến. HS12 đăng ký tại web  thisinh
Từ ngày 02/5 đến 17 giờ ngày 10/5/2024 Tổ chức cho thí sinh thuộc điểm b, điểm c khoản 1 Điều 12 Quy chế thi (gọi tắt là thí sinh tự do) ĐKDT trực tiếp; nhận Phiếu ĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống QLT. Thí sinh tự do ghi Phiếu ĐKDT theo mẫu tại ĐÂY và nộp tại VP trường; Thí sinh tự do nhận tài khoản qua email ghi trong Phiếu ĐKDT.
Từ ngày 11/5 đến hết ngày 17/5/2024 Rà soát, kiểm tra, chỉnh sửa thông tin của thí sinh (nếu có), rà soát điểm bảo lưu của thí sinh (nếu có).
Hoàn thành chậm nhất ngày 20/5/2024 In danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, b, c,… của tên thí sinh; in, ký tên và đóng dấu trên Phiếu ĐKDT đối với thí sinh đăng ký ĐKDT trực tuyến, cho thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên Phiếu và danh sách; bàn giao cho thí sinh Phiếu ĐKDT số 2 và lưu Phiếu ĐKDT số 1. HS12 ký xác nhận thông tin ĐKDT trên Phiếu và danh sách; nhận Phiếu ĐKDT số 2
Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 06/6/2024 Nhập, rà soát dữ liệu xét công nhận tốt nghiệp, dữ liệu về ưu tiên của thí sinh vào Hệ thống QLT; in thông tin của thí sinh từ Hệ thống QLT, cho học sinh rà soát, ký xác nhận.
Hoàn thành chậm nhất ngày 07/6/2024 Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi.
Các ngày 27, 28 và 29/6/2024 Tổ chức coi thi.
8 giờ 00 ngày 17/7/2024 Công bố kết quả thi  
Hoàn thành chậm nhất ngày 21/7/2024 Cập nhật vào Hệ thống QLT và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT; công bố kết quả tốt nghiệp THPT.
Hoàn thành chậm nhất ngày 23/7/2024 Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; trả học bạ và các loại Giấy chứng nhận liên quan (bản chính) cho thí sinh.
Hoàn thành chậm nhất ngày 23/7/2024 In và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh.
Từ ngày 17/7 đến hết ngày 26/7/2024 Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo.
Hoàn thành chậm nhất ngày 04/8/2024 Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có).
Hoàn thành chậm nhất ngày 09/8/2024 Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.

 

 

3. HƯỚNG DẪN HỌC SINH ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

HS đăng ký dự thi trực tuyến tại https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn theo hướng dẫn: