Thời gian tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023

Ngày 27.04.2022 Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn 1027/SGDĐT-GDTrH :

>> xem  toàn bộ công văn