Sinh hoạt cụm chuyên môn – Cụm 2 môn Sinh học

Chương trình giáo dục 2018 không chỉ đổi mới trong xây dựng kế hoạch bài dạy, phương pháp dạy học mà còn đổi mới trong các hoạt động dạy học, trong kiểm tra đánh giá nhằm không chỉ nâng cao kiến thức mà còn phát huy phẩm chất, năng lực của học sinh. Đặc biệt trong công tác đổi mới cách đánh giá học sinh, muốn đánh giá một cách chính xác và trung thực nhất về cả kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực của học sinh thì việc xây dựng các công cụ để đánh giá là một việc rất cần thiết.

Thực hiện Công văn số 2510/SGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2023 – 2024, kèm theo công văn số 894/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 01/4/2024 về việc sinh hoạt chuyên môn bộ môn sinh học, vào lúc 14h00 ngày 06/4/2024 tại Trường THPT Nguyễn Văn Thoại đã diễn ra buổi sinh hoạt cụm chuyên môn (Cụm 2) bộ môn Sinh học.

Với mục tiêu thực hiện đổi mới trong các hoạt động dạy học và kiểm tra đánh giá, trường THPT Nguyễn Văn Thoại kết hợp cùng Trường THPT Sky – Line đã chia sẻ về hai chuyên đề đã được xây dựng và thực hiện trong việc đổi mới dạy học, kiểm tra đánh giá nhằm đáp ứng theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, đó là: “Thiết kế và sử dụng các công cụ đánh giá sản phẩm học tập của học sinh ở một số nội dung trong chương trình Sinh học 11″ và “Định hướng dạy học Stem trong chương trình Sinh học 10”

Buổi Sinh hoạt có sự hiện diện của Cô Hàn Thị Thanh Huyền – Chuyên viên Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng, thầy Nguyễn Châu – Phó hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn Thoại và gần 40 đại diện GV bộ môn Sinh học của 16 trường THPT thuộc Cụm 2 trên địa bàn thành phố về tham dự.

Buổi sinh hoạt diễn ra trong không khí vui tươi, cởi mở và chân thành. Nội dung hai chuyên đề đã được quý thầy cô đón nhận và đánh giá cao về tính hiệu quả và chất lượng. Theo nhận xét của các giáo viên tham dự buổi sinh hoạt, hai chuyên đề đã có sự chuẩn bị rất chi tiết, chu đáo và sâu sắc. Bài báo cáo đã xây dựng được các công cụ đánh giá về cả kiến thức, kỹ năng trong các nội dung bài học và cả những bài thực hành của học sinh, các bảng đánh giá với tiêu chí đầy đủ, cụ thể, công bằng, minh bạch. Đây là sản phẩm rất thiết thực trong dạy học theo chương trình giáo dục 2018. Đồng thời, buổi sinh hoạt còn được đón nhận thêm những chia sẻ về kinh nghiệm trong việc tổ chức dạy học Stem và những chia sẻ trong các phương pháp kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh của các quý thầy cô ở những đơn vị tham dự.

Hy vọng nội dung hai chuyên đề báo cáo này không dừng lại ở đây mà còn tiếp tục được quý thầy cô chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật trong thời gian sử dụng và tiếp tục chia sẻ với nhau để chúng ta có 1 bộ tài liệu ngày càng hoàn thiện, phong phú đáp ứng yêu cầu đổi mới của chương trình GDPT 2018./.