Thông báo về việc hoãn công bố xếp lớp 10 NH 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Văn Thoại kính báo đến quý cha mẹ học sinh và học sinh v/v hoãn công bố xếp lớp 10 NH 2022-2023
Thông báo về việc hoãn công bố xếp lớp 10 NH 2022-2023