Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024

Kế hoạch Số 161/KH-HĐTSTHPTNVT ngày 01 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Văn Thoại năm học 2023 – 2024
161.KH.HDTSTHPTNVT.signed.signed.signed