Danh sách học sinh chưa nộp hồ sơ tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024

Trường THPT Nguyễn Văn Thoại công bố danh sách thí sinh chưa nộp hồ sơ tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024.
Thời gian Trường THPT Nguyễn Văn Thoại thu nhận hồ sơ còn lại từ 8h00 đến 11h00 thứ Hai ngày 17/7/2023, tại Văn phòng nhà trường.
Danh sách thí sinh chưa nộp hồ sơ tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024